Strona główna

FLEXOWELL® jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji  systemów transportu pionowego. Zajmujemy się wyłącznie wytwarzaniem, rozwojem, projektowaniem i zastosowaniem taśm przenośnikowych do pionowego transportu materiału. Specjalne wymagania stawiane taśmom FLEXOWELL® są spełniane z zachowaniem wysokiej jakości, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii wytwarzania.

Obszary aplikacji:

Transport materiałów sypkich we wszystkich gałęziach przemysłu.

  • Stalowy (stopy, złom, ruda, żelaza)
  • Elektrownie (węgiel, popiół, gips)
  • Instalacje kruszenia (skała, żwir, piasek)
  • Transport (nawozy)
  • Cementowy (wapień, zimny klinkier)
  • Mieszanie betonów (piasek, żwir)
  • Górniczy (ruda, wapień, surowce, chemiczne)

czytaj więcej

Opis komponentów taśm FLEXOWELL®

Taśma bazowa (usztywniana poprzecznie): jedną z głównych zalet taśm FLEXOWELL jest jej poprzeczne usztywnienie, które zapobiega zapadaniu się taśmy na zestawach kół kierunkowych przy przejściu z części poziomej w nachyloną i odwrotnie.

czytaj więcej

czytaj więcej

Możliwość komentowania jest wyłączona.